Aktuality

Orientační roční plán pro školní rok 2016/2017

Měsíční plán na březen

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografování dětí (týká se MŠ)


 Ve středu 29. března v 8 hodin přijede do školky fotograf pan Kabrhel. Prosíme o včasný příchod nahlášených dětí do MŠ. Dděkujeme.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Divadelní představení ve Fabrice (týká se MŠ)


 Ve čtvrtek 30. března pojedeme s dětmi do Svitav na divadelní představení. Sraz v 7. 10 hod v MŠ (je možné přivést děti k autobusové zastávce, anebo na autobusové nádraží – prosíme o nahlášení učitelkám). S sebou batůžek s pitím, kapesníčky. Cena 60 Kč (prosíme uhradit nejpozději do 28. března).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schůzka s rodiči (týká se MŠ)

 Ve čtvrtek 30. března proběhne v 15.30 schůzka s rodiči v MŠ.

Program:

 • Personální zajištění MŠ;
 • Způsob práce, věkové složení dětí;
 • Zápis do MŠ;
 • Zápis do ZŠ;
 • Připravenost dětí k zápisu do ZŠ, předškolní příprava;
 • Portfolia dětí;
 • Logopedická prevence;
 • Školkový výlet;
 • Nejbližší akce v MŠ;
 • Provoz MŠ v době letních prázdnin;
 • Diskuse;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noc s Andersenem (týká se ZŠ)

 Noc s Andersenem se koná 30. - 31. 3. v ZŠ Javorník. Podrobnosti o akci zde.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká školní inspekce


 Na začátku ledna 2017 proběhla v naší škole a školce kontrola ze strany České školní inspekce. Inspektorky byly spokojené s průběhem vzdělávání v MŠ a ZŠ. Mimo jiné ocenily příjemné prostředí, vstřícný a respektující pedagogický styl, zdravé školní klima, kvalitní způsob vzdělávání v MŠ a ZŠ. Celá zpráva je k nahlédnutí zde.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Vážení rodiče,
protože se blíží zápisy dětí do prvních ročníků základních škol, dovolte mi seznámit Vás s některými důležitými informacemi.
Zápisy budou letos probíhat až na jaře, nikoli v lednu či únoru. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.


Zápis do 1. třídy naší základní školy se bude konat 20. dubna 2017 od 14 do 17 hod.


Pokud zvažujete u svého dítěte odklad povinné školní docházky, bude třeba zažádat o odklad v době zápisu. K žádosti je potřeba přiložit doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum) a doporučení dětského lékaře, popř. klinického psychologa. Vzhledem k tomu, že objednací lhůty v Pedagogicko psychologické poradně jsou dlouhé, je vhodné se objednat již nyní.
K zápisu je nutné s sebou mít občanský průkaz, rodný list, popř. potvrzení od odborného dětského lékaře/klinického psychologa a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do MŠ

Vážení rodiče,


Zápis do naší mateřské školy se bude konat v úterý 9. května 2017 od 13 do 17 hod.


K zápisu je nutné s sebou mít občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost včetně potvrzení od lékaře (bude ke stažení na webových stránkách školy). Další informace budou doplněny. V případě dotazů můžete volat na tel.: 725 915 056 nebo psát na e-mail: skola.javornik@seznam.cz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------