Aktuality

Orientační roční plán pro školní rok 2016/2017

Měsíční plán na únor

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva herního centra Rarášek (týká se MŠ)


 Ve čtvrtek 2. března pojedeme s dětmi do hracího centra Rarášek ve Svitavách. Sraz: v 7. 10 hod v MŠ (je možné přivést děti k autobusové zastávce, anebo na autobusové nádraží – prosíme o nahlášení učitelkám). S sebou: batůžek s pitím, kapesníčky a převlečením (tepláky, kraťasy, tričko a ponožky). Cena: 60 Kč (prosíme uhradit nejpozději do 1. března).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karneval (týká se MŠ)


V pátek 3. března v dopoledních hodinách proběhne ve školce karneval. Prosíme v tento den o přinesení masek pro děti. Nebudou chybět hry, tanec a dobroty :-)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz o jarních prázdninách (týká se MŠ)

Vážení rodiče,

v době od 6. do 10. března budou probíhat jarní prázdniny. Předpokládáme nižší počet dětí v MŠ. Prosíme Vás o zapsání jmen dětí (nástěnka MŠ), které budou v tyto dny do MŠ docházet. Připomínáme (společná schůzka rodičů a pedagogů v září 2016), že v pátek 10. března bude školka z provozních důvodů uzavřena.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Česká školní inspekce


 Na začátku ledna 2017 proběhla v naší škole a školce kontrola ze strany České školní inspekce. Inspektorky byly spokojené s průběhem vzdělávání v MŠ a ZŠ. Mimo jiné ocenily příjemné prostředí, vstřícný a respektující pedagogický styl, zdravé školní klima, kvalitní způsob vzdělávání v MŠ a ZŠ. Celá zpráva je k nahlédnutí zde.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Vážení rodiče,
protože se blíží zápisy dětí do prvních ročníků základních škol, dovolte mi seznámit Vás s některými důležitými informacemi.
Zápisy budou letos probíhat až na jaře, nikoli v lednu či únoru. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.


Zápis do 1. třídy naší základní školy se bude konat 20. dubna 2017 od 14 do 17 hod.


Pokud zvažujete u svého dítěte odklad povinné školní docházky, bude třeba zažádat o odklad v době zápisu. K žádosti je potřeba přiložit doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum) a doporučení dětského lékaře, popř. klinického psychologa. Vzhledem k tomu, že objednací lhůty v Pedagogicko psychologické poradně jsou dlouhé, je vhodné se objednat již nyní.
K zápisu je nutné s sebou mít občanský průkaz, rodný list, popř. potvrzení od odborného dětského lékaře/klinického psychologa a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------