Aktuality

Orientační roční plán pro školní rok 2016/2017

Měsíční plán na květen

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEN MATEK (týká se MŠ)


 Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na vystoupení našich dětí k příležitosti SVÁTKU MAMINEK 18. 5. 2017 v 15 hodin na Obecním úřadě Javorník. Těšíme se na Vaši návštěvu :-)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ (týká se MŠ)


 V úterý 23. května jedeme s dětmi na dopravní hřiště ve Svitavách. Sraz v MŠ nejpozději v 7.15 hod
(je možné přivést dítě k autobusové zastávce v 7.30 hod, anebo před dopravním hřištěm v 7.55 hod). S sebou: batůžek s pitím, kapesníčky a malou svačinkou, cyklistickou helmu, vhodné sportovní oblečení a obuv. Vracíme se objednaným autobusem v 10.30. Cena: 30 Kč (vybíráme do pondělí 22. května).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPOŽDĚNÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC (týká se ZŠ a MŠ)


 V úterý 23. května od 15 hod bude na školní zahradě probíhat opožděné pálení čarodějnic. S sebou: dobrou náladu, párek na opékání a pečivo, čarodějnický převlek (není ale podmínkou). Program: čarodějnické hry, opékání dobrot, písničky a pohybové hry. Děti si v tento den, prosíme, vyzvedávejte od 15 hodin ve škole. Děkujeme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ


Ředitel Základní školy a Mateřské školy Javorník, okres Svitavy, Mgr. Jiří Konopáč, DiS. v.z., rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

následující děti se v Základní škole a Mateřské škole Javorník, okres Svitavy


PŘIJÍMAJÍ k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017


Registrační číslo

 

01

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

02

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

03

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

04

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

06

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

07

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

08

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

10

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

11

přijat/a k předškolnímu vzdělávání

V Javorníku dne 15. 5. 2017
Mgr. Jiří Konopáč, DiS.
ředitel školy v. z.

Směrnice o přijetí do MŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Javorník, okres Svitavy jako věcně a místně příslušný správní orgán, rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

následující žáci se v Základní škole a Mateřské škole Javorník, okres Svitavy

PŘIJÍMAJÍ k základnímu vzdělávání od 1.9.2017

Registrační číslo

 

01

přijat/a k základnímu vzdělávání

02

přijat/a k základnímu vzdělávání

04

přijat/a k základnímu vzdělávání

05

přijat/a k základnímu vzdělávání

06

přijat/a k základnímu vzdělávání

07

přijat/a k základnímu vzdělávání

 

V Javorníku dne 28. 4. 2017

Mgr. Jiří Konopáč, DiS.

ředitel školy v. z.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------