Jídelna

Jídelní lístek

Jídelna má moderně vybavenou kuchyni a kapacitu 60 strávníků. Stravování využívají děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ, případně cizí strávníci.

PLATBY ZA STRAVNÉ

Na základě vyhlášky 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. upravujeme ceny stravného takto:

Ceny za stravné platné od 1. 4. 2022:


Strávníci do 6 let:


CELODENNÍ STRAVOVÁNÍ

 • Přesnídávka 8,- Kč
 • Oběd 26,- Kč
 • Svačina 8,- Kč
 • Cena celkem 42,- Kč
 • Nápoje /pitný režim/ jsou součástí stravování.
 • POLODENNÍ STRAVOVÁNÍ – 4 HODINY DENNĚ

 • Přesnídávka 8,- Kč
 • Oběd 26,-Kč
 • Cena celkem 34,- Kč
 • Nápoje /pitný režim/ jsou součástí stravování.
 • Strávníci 7-10 let:

 • Přesnídávka 9,- Kč
 • Oběd 28,- Kč
 • Svačina 8,- Kč
 • Cena celkem 45,- Kč
 • Nápoje /pitný režim/ jsou součástí stravování.
 • Strávníci 11-14 let:

 • Oběd 30,- Kč
 • Cizí strávníci:

 • Oběd 58,- Kč
 • Stravné a školné na následující kalendářní měsíc lze platit v hotovosti, bezhotovostně převodem z účtu nebo prostřednictvím inkasa do 20. dne v měsíci - na Vašem účtu je třeba zadat souhlas s inkasní platbou ve prospěch účtu číslo 1284806309/0800. Platba se provede automaticky a bude odpovídat počtu obědů v měsíci (+školné). Obědy je nutno odhlásit nejpozději jeden den předem do 12 hod.