Školní družina

Školní družina základní školy v Javorníku je nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Cílem je, aby děti měly po skončení vyučování dostatek prostoru pro vybití energie a k pohybovým, výtvarným či relaxačním aktivitám, které po dopoledním vyučování potřebují.

Provozní doba školní družiny je ráno od 6:40 do 7:50, odpolední družina je od 11:40 do 16:00, ve středu je družina prodloužená do 16:30. Měsíční poplatek je 100 Kč.

Školní družina má dvě oddělení. Nachází se v prostorách obou tříd. Je možné využívat interaktivní tabuli, deskové a karetní hry, didaktické hry, stavebnice, stolní fotbálek, stolní hokej, šipky, klavír a rozšířenou knihovnu. K dispozici je dětem čtecí a relaxační koutek. Děti mohou využívat velkou školní zahradu, arboretum a tělocvičnu. V blízkosti se také nachází les, který s dětmi pravidelně navštěvujeme. Středy bývají zpravidla využívány na akce, které jsou realizovány mimo družinu.

  Činnosti školní družiny:

 • tematické odpoledne
 • bruslení na stadionu ve Svitavách
 • filmová představení v kině Vesmír ve Svitavách
 • návštěva muzea
 • Hallowenské dlabání dýní
 • pravidelný pobyt na školní zahradě a v tělocvičně
 • drakiáda
 • karnevalové odpoledne
 • vycházky po okolí obce, poznávání okolní přírody (jarní procházka, procházka k rybníku Rosnička, procházka na hřiště do Kukle)
 • sportovní odpoledne v areálu Březina
 • jumping
 • bowling
 • rukodělné a výtvarné aktivity
 • volnočasové aktivity