Projekty

 

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Šablony III-Rozvoj ZŠ a MŠ Javorník

Reg. č. : CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021236
Výše podpory: 476 784 Kč
Datum zahájení projektu: 01. 09. 2021
Předpokládaný datum ukončení projektu: 30. 06. 2023
Předpokládaná doba trvání: 22 měsíců

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat:
Personální podpora pro děti a žáky, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů.


Vybrané aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Projektový den mimo školu (týká se MŠ)
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektový den ve výuce (týká se MŠ)
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících do jednoho z následujících tří témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.

Školní asistent – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Projektový den ve výuce (týká se ZŠ)
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství.

------------------------------------------------------------------

 

Šablony II - Rozvoj ZŠ a MŠ Javorník

Reg. č. : CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009570
Výše podpory: 825 110 Kč
Datum zahájení projektu: 01. 09. 2018
Předpokládaný datum ukončení projektu: 31. 08. 2020
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat:
Personální podpora pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem včetně možnosti doučování, profesní rozvoj pedagogů, rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání a realizace klubů pro účastníky školní družiny.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, profesní rozvoj pedagogů, rozvoj logického a strategického myšlení žáků a podpora žáků ZŠ ohrožených nízkou úrovní čtenářské gramotnosti.


Vybrané aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout větší podporu zejména dětem ohrožených školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Vzdělávání bude probíhat v oblasti čtenářské pregramotnosti.

Projektový den mimo školu
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Školní asistent – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout větší podporu zejména žákům ohrožených školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Vzdělávání bude probíhat v oblasti polytechnického vzdělávání.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD
Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Vzdělávání bude probíhat v oblasti kulturního povědomí a vyjádření.

Klub zábavné logiky a deskových her pro účastníky ŠD
Cílem této aktivity je rozvoj logického a strategického myšlení žáků.

Čtenářský klub pro účastníky ŠD
Cílem této aktivity je podpořit žáky 1. stupně základní školy ohrožených nízkou úrovní čtenářské gramotnosti.

------------------------------------------------------------------

 

Podpora MŠ, ZŠ Javorník

Reg. č. : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/00002563
Výše podpory: 466 791 Kč
Datum zahájení projektu: 01. 09. 2016
Předpokládaný datum ukončení projektu: 31. 08. 2018
Předpokládaná doba trvání: 24 měsíců

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat:
personální podpora pro dvouleté děti a žáky ohrožené školním neúspěchem, profesní rozvoj pedagogů a volnočasové aktivity vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí.


Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání, profesní rozvoj pedagogů a rozvoj logického a strategického myšlení žáků.


Vybrané aktivity:

Školní asistent – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.


Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Cílem této aktivity je rozvoj logického a strategického myšlení žáků.


Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Vzdělávání bude probíhat v následujících oblastech: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost.


Chůva – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

------------------------------------------------------------------

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je projekt Evropské unie. Cílem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. K naplnění tohoto cíle přispěje i fakt, že ovoce, zelenina, mléko a neochucené mléčné výrobky dostávají děti zdarma.